Realizácia postrekov asfaltovými emulziami

Realizácia postrekov asfaltovými emulziami

Úpravu vrstiev postrekmi realizujeme prostredníctvom distribútora Mercedes Benz ST 8000, ktorý môže byť použitý na postrek asfaltovej emulzie s infiltračným, spojovacím, alebo regeneračným náterom.

Nádrž vozidla je skonštruovaná na bezpečný odvoz, skladovanie a striekanie asfaltových emulzií na obrusné vrstvy vozoviek pozemných komunikácií. Asfaltové emulzie sa ďalej používajú pri výstavbe a opravách vozoviek a dopravných plôch. Emulzie spĺňajúce všetky požiadavky pre jednotlivé technológie nám dodáva spoločnosť BITUNOVA.

Kontaktný formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Materská spoločnosť:

Dcérske spoločnosti: