O nás

O nás

Spoločnosť VHS-Asfalty vznikla v roku 2019 odčlenením strediska asfaltových zmesí a konštrukčných vrstiev zo spoločnosti VÁHOSTAV - SK. S realizáciou konštrukčných vrstiev sme začali v roku už 2012. Podieľali sme sa na výstavbe viacerých diaľničných úsekov, ciest a komunikácií v správe miest, obcí a samosprávnych krajov. Skúsenosti máme aj s opravami ciest, chodníkov a parkovacích odstavných plôch.

Hlavným predmetom našej činnosti je pokladanie asfaltových povrchov, frézovanie asfaltových a betónových krytov, realizácia postrekov asfaltovými emulziami, zlepšovanie únosnosti zemín v podložiach a v násypoch, realizácia nestmelených a stmelených podkladových vrstiev, úprava zemín hydraulickým spojivom, strojové zametanie a čistenie komunikácií. 

Prostredníctvom našej dcérskej spoločnosti Obaľovačka Martin ponúkame výrobu asfaltových zmesí pre výstavbu a rekonštrukciu pozemných komunikácií. Šaržová obaľovacia súprava s maximálnym výkonom 160 t/h vyrobenej zmesi spĺňa prísne kvalitatívne a environmentálne normy. Obaľovačka asfaltu sa nachádza v meste Martin v mestskej časti Priekopa.

Kontaktný formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Materská spoločnosť:

Dcérske spoločnosti: