Realizácia nestmelených a stmelených vrstiev

Realizácia nestmelených a stmelených vrstiev

Podkladové konštrukčné vrstvy vozoviek realizujeme s cementom stmelených zmesí a z nestmelených zmesí štrkodrviny alebo mechanicky spevneného kameniva.

Na rozprestieranie zmesí používame finišer VÖGELE alebo Dynapac a na ich zhutňovanie vibračné valce Bomag a HAMM s hladkým oceľovým behúňom. Zhutnenie zmesi realizujeme v predpísanej minimálnej hrúbke 150 mm pri nestmelených vrstvách a 100 mm pri cementom stmelených vrstvách.

Kontaktný formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Materská spoločnosť:

Dcérske spoločnosti: