Frézovanie asfaltových a betónových krytov

Frézovanie asfaltových a betónových krytov

Pre frézovanie úzkych komunikácií a menších plôch používame cestnú frézu Wirtgen W60 Ri, ktorej šírka frézovania je 600 mm a hĺbka frézovania do 210 mm. S podporou nášho partnera VIA - CESTY ponúkame frézovanie aj väčšími strojmi, ktorých šírka frézovacieho bubna je až do 3,85 metra.

Prostredníctvom mobilných drviacich jednotiek Resta a Terex Pegson zabezpečujeme úpravu a recykláciu vyfrézovaného asfaltu pre jeho následné použitie pre obsypy, zásypy alebo terénne úpravy do podkladných vrstiev chodníkov.

Kontaktný formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Materská spoločnosť:

Dcérske spoločnosti: