Kontaktné údaje

Kontaktné údaje

VHS-Asfalty, s. r. o.

Horný Hričov 221
013 42 Horný Hričov

Ing. Marián PANÁK

riaditeľ spoločnosti

Ing. Zuzana VÍTKOVÁ

príprava

Bc. Slávka HOFERICOVÁ

administratíva

Fakturačné údaje

VHS-Asfalty, s. r. o.

Priemyselná 6
821 09 Bratislava

IČO: 51 454 670
IČ DPH: SK 21 20 739 478
DIČ: 21 20 739 478
Zapísaná: Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo 139426/B

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
IBAN: SK67 1100 0000 0029 4007 3663


Protispoločenská činnosť: Podanie oznámenia

Kontaktný formulár

Moment, prosím, formulár sa nahráva...

Materská spoločnosť:

Dcérske spoločnosti: